σκουπιδοκαταστάσεις

 

 

 

  Αρχική | Απορρίμματα | Μείωση | Επαναχρησιμοποίηση | Ανακύκλωση | Κομποστοποίηση

Πληροφορίες

Δημιουργοί του παρόντος δικτυακού τόπου είναι:

  • η Παρασκευή Αντωνίου, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

  • και η Άρτεμις Δημήτρουλα, αρχιτέκτονας μηχανικός

Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος "Μάθηση και Ψυχαγωγία" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" (2011) υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Δημήτρη Γκούσκου.  Αποτέλεσε τμήμα της εργασίας "Σκουπιδοκαταστάσεις: εκπαιδευτική παρέμβαση με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών" στην οποία πραγματεύθηκε το ζήτημα της μάθησης μέσω της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών.

 


Πληροφορίες | Οδηγίες | Πηγές | Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Περιεχόμενα