σκουπιδοκαταστάσεις

 

 

 

  Αρχική | Απορρίμματα | Μείωση | Επαναχρησιμοποίηση | Ανακύκλωση | Κομποστοποίηση

Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε εσάς εφόσον συμφωνείτε με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Εάν δε συμφωνείται με τους όρους χρήσης δεν επιτρέπεται η πρόσβασή σας και η χρήση του δικτυακού τόπου. Με την πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη δέσμευσή σας από τους όρους χρήσης.

  • Ο παρόν δικτυακός τόπος δύναται να τροποποιηθεί ή και να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή και ολόκληρου του ιστοτόπου οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

  • Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη άδεια από το διαχειριστή.

  • Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/χρήστη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου εγκυρότητας και επικαιρότητας.

  • Ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links) που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου του. Ωστόσο, ενδέχεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών να μεταβάλλεται και να τροποποιείται περιοδικά, οπότε ο διαχειριστής δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο τους ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

  • Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτήν και το περιεχόμενο αυτής γίνεται με δική τους ευθύνη. Τα ασχολούμενα πρόσωπα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδοση της ιστοσελίδας δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης της ή του γεγονότος ότι βασιστήκαν σε πληροφορίες προερχόμενες από αυτήν.

 


Πληροφορίες | Οδηγίες | Πηγές | Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Περιεχόμενα