σκουπιδοκαταστάσεις

 

 

 

  Αρχική | Απορρίμματα | Μείωση | Επαναχρησιμοποίηση | Ανακύκλωση | Κομποστοποίηση

 

Δεν είμαστε σκουπίδια, έχουμε ζωή!

Το πρώτο βήμα: η συλλογή!

Δεν είναι παραμύθι
Φωτοκύκλωση
Ο σωστός κάδος
Το δεύτερο βήμα: η διαλογή!  
Παιχνίδι στην αυλή
Το τρίτο βήμα: η ανακύκλωση
Πώς γίνεται η ανακύκλωση;
Αν ήμουν ανακυκλώσιμο υλικό...
  Τα σύμβολα της ανακύκλωσης
Ανακυκλώνω το χαρτί


Πληροφορίες | Οδηγίες | Πηγές | Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Περιεχόμενα