σκουπιδοκαταστάσεις

 

 

 

  Αρχική | Απορρίμματα | Μείωση | Επαναχρησιμοποίηση | Ανακύκλωση | Κομποστοποίηση

Σκουπιδοκαταστάσεις

Ο παρόν δικτυακός τόπος απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού. Δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πραγματεύεται το ζήτημα της μείωσης και της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Αποτελείται από τις ενότητες: Σκουπίδια, Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση. Για να δείτε περαιτέρω πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Μαθησιακοί Στόχοι

Ως στόχος του δικτυακού τόπου τίθεται να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα της αλόγιστης χρήσης αγαθών και της δημιουργίας τεράστιων όγκων σκουπιδιών και να τους ευαισθητοποιήσει ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα  υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων πολιτών εφαρμόζοντας τα όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή και προτείνοντας τεχνικές μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων στους ενήλικους. Για να δείτε περαιτέρω πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Οδηγίες Χρήσης

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στο να επιτεύξουν τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Οι δραστηριότητες αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους και επισημαίνονται με συγκεκριμένα εικονίδια. Για να δείτε περαιτέρω πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

office graphic web stats login
Provided by website.


Πληροφορίες | Οδηγίες | Πηγές | Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Περιεχόμενα