σκουπιδοκαταστάσεις

 

 

 

  Αρχική | Απορρίμματα | Μείωση | Επαναχρησιμοποίηση | Ανακύκλωση | Κομποστοποίηση

Ανακύκλωση

Με την ανακύκλωση τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες με σκοπό να δημιουργηθούν νέα προϊόντα. Διαχωρίζοντας και ανακυκλώνοντας τα απορρίμματα, προστατεύουμε το περιβάλλον μας με δύο τρόπους: από τη μία μειώνουμε τις βλαβερές ουσίες που εκλύονται στο περιβάλλον από την καύση ή την ταφή των απορριμμάτων, και από την άλλη βοηθάμε στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

              

Προηγούμενο


Πληροφορίες | Οδηγίες | Πηγές | Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Περιεχόμενα